earth

Mūsų svetainėje naudojami trečiųjų šalių slapukai, skirti patobulinti Jūsų apsilankymą mūsų puslapyje, ir slapukai, užtikrinantys svetainės visitventspils.com veikimą. Toliau naršydami mūsų svetainėje, Jūs sutinkate su slapukų naudojimu. Jei nesutinkate su slapukų naudojimu, naršyklės saugumo nustatymuose galite pažymėti „Niekada nepriimti slapukų“. Atsisakius slapukų gali sutrikti svetainės veikimas. Daugiau apie slapukus skaitykite čia

Ventspils

Profilis
Autorizuotis

Taisyklės

preview
 • www.visitventspils.com – plačiajai visuomenei skirtas įvairaus pobūdžio pramogų ir turistinių renginių bei tarpusavio komunikacijos portalas, kurio veiklą organizuoja ir koordinuoja Ventspilio miesto taryba, toliau tekste – „Taryba“.
 • Portalo www.visitventspils.com taisyklės yra skirtos ir privalomos kiekvienam portalo www.visitventspils.lv vartotojui, nepriklausomai nuo to, ar jis yra, registruotas, ar neregistruotas šio portalo vartotojas.
 • Taryba turi teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra keisti šias taisykles ir šios pataisos įsigalioja portale www.visitventspils.com skelbimo dieną.
 • Laikoma kad portalo www.visitventspils.com vartotojai visiškai sutinka su šiomis taisyklėmis, taip pat ir su visais jų pakeitimais. Kiekvienas portalo www.visitventspils.com vartotojas privalo reguliariai perskaityti šias taisykles, kad laiku susipažintų su įvykdytais pakeitimais.
 • Kiekvienam registruotam portalo www.visitventspils.com vartotojui draudžiama skelbti tretiesiems asmenims savo prieigos prie portalo duomenis.
 • Komercinio pobūdžio renginiai portale www.visitventspils.com leidžiami tik suderinus su portalo www.visitventspils.com administratoriumi.
 • Sutinkate, kad norite gauti naujienas apie svetainės www.visitventspils.com atnaujinimus elektroniniu paštu.
 • Taryba turi teisę savo nuožiūra ir be išankstinio įspėjimo, ištrinti portalo registruotų vartotojų profilius, taip pat apriboti arba drausti prieigą prie www.visitventspils.com, ir nėra už tai atsakinga

Kiekvienas portalo www.visitventspils.com vartotojas yra atsakingas už bet kokią informaciją, kurią jis skelbia portale, įskaitant, bet neapsiribojant, savo profilio duomenis, nuotraukas, vaizdo medžiagą, muzikinius įrašus, tinklalapius su visomis minėtomis medžiagomis, taip pat yra atsakingas už pasekmes (įskaitant juridines), išplaukiančias iš tokios informacijos skelbimo arba siuntimo. Portale www.visitventspils.com draudžiama skelbti arba siųsti kitiems portalo vartotojams:

- Informaciją (įskaitant ir nuotraukas, vaizdo ir garso medžiagas), kurią siunčiant ar skelbiant pažeidžiamos trečiųjų asmenų bet kokios intelektinės nuosavybės (autorines ir kt.) teisės;

- Informaciją, kuri pažeidžia geros moralės principus;

- Informaciją, skatinančią smurtą, tautinę ar kitokią neapykantą arba kitokius neteisėtus veiksmus;

- Vulgarią, šmeižiančią arba kaip kitaip žeidžiančią informaciją;

- Politinę informaciją, kuri, pvz., galėtų būti laikoma politine agitacija ir/arba juodinimu;

- Informaciją su kompiuteriniais virusais, arba tokią, kuri sukurta, kad kenktų kompiuterio arba elektroninio ryšio programinei įrangai (saugumui);

- Informaciją, kuriai būdingas surogatinio pašto (junk mail, spam, chain letter) arba nesuderintos reklamos pobūdis;

- Pornografinę arba pernelyg erotinę informaciją;

- Kitokią informaciją, kuri gali trukdyti normaliai portalo www.visitventspils.com veiklai arba saugumui.

 • Konstatavus tokią programą, Taryba turi teisę nedelsiant šią informaciją ištrinti, taip pat  pašalinti šią informaciją paskelbusio asmens profilį arba laikinai blokuoti jam prieigą prie portalo.
 • Taryba nėra atsakinga už portale www.visitventspils.com paskelbtą arba vartotojų tarpusavyje siunčiamą informaciją ir pasekmes (įskaitant juridines), kurios išplaukia iš šios informacijos skelbimo arba siuntimo. Taip pat Taryba nėra atsakinga už prieigą prie portalo, portalo vartotojų tarpusavio komunikaciją, bet kokias portalo veiklos techninio pobūdžio problemas, portalo vartotojo profilio duomenų pasikeitimus dėl kito asmens neautorizuotos prieigos. Visa portalo veikla (įskaitant siūlomas paslaugas) yra siūloma tokia, kokia yra („as – is”), be jokių papildomų garantijų iš Tarybos pusės. Be to, Taryba jokiu būdu nėra atsakinga už bet kokio pobūdžio nuostolius, kuriuos portalo www.visitventspils.com vartotojai patyrė dėl portalo ir jame siūlomų paslaugų naudojimo.
 • Portalo www.visitventspils.com vartotojas privalo imtis veiksmų, kad apsaugotų Tarybos teisinius interesus („to hold harmless and indemnify”) nuo visų trečiųjų asmenų pretenzijų, kurios gali būti reiškiamos Tarybai, ir bet kokiu būdu susijusios du portalo naudojimu atitinkamo asmens atžvilgiu.
 • Kurdama informaciją portale arba el. paštu, Taryba turi teisę informuoti portalo www.visitventspils.com vartotojus apie įvairias su portalu susijusias naujienas.
 • Visi portale www.visitventspils.com paskelbti asmens duomenys yra apsaugoti pagal LR teisių reikalavimus. Šių duomenų apdorojimas vykdomas laikantis LR įstatymų nustatytų bendrųjų asmens duomenų apdorojimo principų.
 • Visos intelektinės nuosavybės teisės į portalą www.visitventspils.com priklauso tik Tarybai. Tuo atveju, jei šios teisės yra pažeidžiamos, kaltas asmuo yra atsakingas įstatymų nustatyta tvarka, taip pat yra atsakingas už visus Tarybos dėl to patirtus nuostolius.
 • Visi su šiomis taisyklėmis susiję ginčai, kylantys Tarybai ir portalo www.visitventspils.com vartotojams, yra sprendžiami tarpusavio susitarimo keliu. Jeigu tokiu būdų ginčą išspręsti nepavyksta, jis sprendžiamas LR įstatymų nustatyta tvarka.
 • Portalu www.visitventspils.com gali naudotis visi jo lankytojai, bet prizus gali laimėti tik registruoti lankytojai, naudodamiesi kuria nors iš siūlomų paslaugų ir įvedę galiojantį el. pašto adresą.

Kaip užsidirbti ventų?

Į prizą – ventus – pretenduoja visi registruoti portalo vartotojai, veikiantys vadovaujantis bendrosiomis portalo www.visitventspils.com taisyklėmis. Ventų galima užsidirbti taip:

- Registracija tinklalapyje (50 ventų)

- Testo atlikimas (50-500 ventų)

- Galvosūkiai (50 ventų)

- Žaidimai (50 – 1 000 ventų)

- Pasidalijimas savo sukurtu turiniu (patvirtintą nuotrauką, testo rezultatu) kuriame nors iš savo socialinių tinklų (50 ventų)

- Pasidalijimas tinklalapio turiniu socialiniuose tinkluose (5 ventai)

Už kiekvieną iš atliktų veiksmų suteikiamas ventų skaičius pereina į portalo www.visitventspils.com vartotojo sąskaitą.

Maksimalus ventų skaičius vieno vartotojo sąskaitoje – 2000 ventų. Kai yra sukaupiama ši suma, lankytojas gali ir toliau dalyvauti portalo renginiuose, bet už juos ventų nebegauna.

Registracija portale

 • Už registravimąsi (naujos sąskaitos sukūrimą) portale www.visitventspils.com, vartotojai gauna vienkartinį prizą – 50 ventų. Į šį prizą kiekvienas registruotas vartotojas pretenduoja tik vieną kartą.
 • Užsiregistruoti portale www.visitventspils.com bet kuris asmuo gali vieną kartą, viena kalba, su vienu iš siūlomų socialinių tinklų.
 • Nustačius, kad vienas asmuo turi susikūręs kelis profilius, administratorius turi teisę savo nuožiūra ir be išankstinio įspėjimo pašalinti šių vartotojų profilius bei apriboti arba neleisti naudotis portalu www.visitventspils.com, neprisiimdamas dėl šių veiksmų jokios atsakomybės.

Testai

 • Už atliktą testą „Nagi, atspėk!“ didžiausias ventų skaičius, kurį galima gauti, yra 500 ventų, 100 ventų – už testą „TESTAS TURIZMO ATRAKCIONŲ LANKYTOJAMS“, 50 ventų – už testą „SUSIPAŽINKITE SU VENTSPILIU!“, 50 ventų – už testą „KIEK VENTSPILIO YRA TAVYJE?", 50 ventų – už testą „VIKTORINA“. Prizas už atliktą testą portale www.visitventspils.com skiriamas vieną kartą per mėnesį vienam sąskaitos savininkui.

Dėlionės

 • Žaidimas gali būti žaidžiamas neribotą skaičių kartų, bet ventus galima gauti 1 kartą per mėnesį.

Virtualūs žaidimai

 • Už žaidimą "PAGAMINTA VENTSPILYJE" žaidėjas gali uždirbti daugiausia 1 000 ventų. Žaidimas gali būti žaidžiamas neribotą skaičių kartų, bet ventus galima gauti 1 kartą per mėnesį.
 • Žaidėjas ne daugiau kaip 250 ventų gali gauti žaidime "SIAURASIS GELEŽINKELIS", 100 ventų – žaidime "VENTSPILIO BRANGENYBES", 75 ventus – žaidime "AR NORITE BŪTI VENTŲ VALDOVU?", 50 ventų – žaidime "PATIRK VENTSPILI!". Žaidimai gali būti žaidžiami neribotą skaičių kartų, bet ventus galima gauti vieną kartą per 24 val.

Dalijimasis savo sukurtu turiniu socialinių ryšių tinkluose

 • Kiekvienas registruotas portale www.visitventspils.com vartotojas pretenduoja į 50 ventų prizą, jeigu jis pasidalina savo sukurtu turiniu savo socialinių ryšių profiliuose.
 • Vartotojas pretenduoja į papildomą prizą, vieną kartą pasidalindamas kiekvienu iš savo sukurtų objektų (foto konkurso nuotrauka, testo rezultatas).

Pasidalinimas tinklalapio turiniu

 • Į 5 ventų prizą pretenduoja tie registruoti vartotojai, kurie, aktyvuodami kurią nors iš portalo turinio tinklalapyje esančių socialinių ryšių ikonų (draugiem.lv – rekomenduoti, facebook.com – Like, twitter.com – tweet, google+ – +1) savo socialinių ryšių profiliuose dalinasi portalo www.visitventspils.com turiniu.
 • Už pasidalinimą portalo www.visitventspils.com turiniu, vienas sąskaitos savininkas pretenduoja į 1 prizą kartą per 3 dienas (per 12 mėnesių ne daugiau kaip 121 kartą).

Kaip atsiimti ventus?

 • Kiekvienas registruotas portalo www.visitventspils.com vartotojas gauna unikalų prieigos kodą.
 • Pateikdami savo unikalų kodą ir asmens dokumentą, registruoti portalo www.visitventspils.com vartotojai gali iškeisti savo virtualiai uždirbtus ventus į tikruosius Ventspilio Turizmo informacijos centre (Dārzu iela 6) ir Olimpinio centro „Ventspils“ viešbutyje (Lielais prospekts 33).
 • Virtualiai uždirbtus ventus būtina atsiimti ne vėliau kaip per 24 mėnesius nuo jų gavimo. Jeigu per minėtą laiką ventai neatsiimami, jie automatiškai pašalinami iš vartotojo sąskaitos.

Ventų priėmimo punktai

Ventai gali būti naudojami kaip nuolaidų kuponai daugelyje Ventspilio turizmo objektų. Daugiau informacijos apie objektus rasite čia: https://www.visitventspils.com/lt/uzsidirbk-ventu/ 

Keitimo kursas

100 ventų = 1 EUR

 

Darbo laikas

-

Naudinga informacija

-